Bygganytt.com: Garantitiden
logo1a1

nav01a1a

nav02a1a

nav03a1a

nav04a1a

nav05a1a

nav06a1a

nav07a1a

nav08a1a


Garantitiden

KommunOmråde
2 tomter 2
Vallentuna Olhamra
Knivsta Vrå
Skottsund
Nykvarn Tallen 5

Flyttar in
Före byggstart
Byggprocessen
Ditt livs bästa affär?
Sök
På siten Ordlista

2 - årsfrist

Efter slutbesiktningen börjar 2- årsfristen löpa.

Om man som byggherre vill utföra en besiktning efter 2 år så ska man i god tid kontakta en besiktningsman. Det kan mycket väl vara samma som utfört slutbesiktningen, men det går också bra att kontakta en annan. Om annan besiktningsman än den som utfört slutbesiktningen ska utföra denna besiktning bör dock det försäkringsbolag som utfärdat byggfelsförsäkringen kontaktas för att godkänna denna besiktningsman. Ersättningen för besiktningen betalas av byggherren.

Vid besiktningen undersöker besiktningsmannen vilka eventuella fel och brister som uppstått under 2- årsfristen. I uppdraget vid besiktning ingår således inte för besiktningsmannen att utföra besiktning av eventuella kvarvarande arbeten från slutbesiktningen. Inte heller avser besiktningen de fel och brister som uppenbarligen fanns vid slutbesiktningen men då inte antecknades. Även vid denna besiktning kan du kräva att få avvikande uppfattningar antecknade i besiktningsprotokollet.Annnonser